Imenovano Povjerenstvo za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Na temelju članka 56. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09) i članka 4., stavak (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sc. Sejad Mačkić donio je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na mandat od četiri godine. Povjerenstvo sačinjavaju tri člana, i to po jedan predstavnik Agencije, stručnjak iz oblasti maslinovog ulja i stručnjak za organoleptičko ocjenjivanje ulja, kao i tehnički tajnik Povjerenstva u ime Agencije:

  • mr.sc. Mirsad Čindrak, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – predsjednik,
  • prof.dr. Ahmet Džubur, Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar – član,
  • Marija Prlić, dipl. ing. agr., Federalni agromediteranski zavod Mostar – član i
  • Biljana Nikolić, dipl.iur., Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – tehnički tajnik Povjerenstva.

Povjerenstvo u postupku donošenja Rješenja predlaže direktoru Agencije panele koji ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje, prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvješća o njihovom radu, daje mišljenje o programima edukacije organoleptičkih ocjenjivača, prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring testova).

Prvi sastanak Povjerenstva za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na kojem su članovima uručena rješenja o imenovanju održan je 19. ožujka 2015. godine u Mostaru, a o svim budućim aktivnostima Agencija će pravovremeno izvještavati javnost.