Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“

U okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji financira Češka razvojna agencija u razdoblju od 17.-19. listopada 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje sudjeluju u projektu, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH i Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ i Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom službenog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u razdoblju od 22.-26. listopada 2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika mjerodavnih entitetskih, županijskih te inspekcijskih tijela Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti provedbe spomenutog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i hranjivih vrijednosti hrane i deklariranja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika mjerodavnih inspekcijskih tijela i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije u području sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane i jačanje uloge mjerodavnih tijela za sigurnost hrane na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.