Informacija o pripremnim aktivnostima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH

Na temelju suglasnosti i zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 74. sjednice održane 22. rujna 2016. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i podnijeti elektronsku prijavu na javni poziv Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva.

EFSA je 27. svibnja 2016. godine raspisala javni poziv za zemlje članice EU koje u posljednjih pet godina nisu provodile ovakvo istraživanje, a po prvi put su mogućnost prijave dobile i neke pretpristupne zemlje i potencijalni kandidati, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Ukoliko bude odobreno, istraživanje bi se provelo u skladu s metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva određene zemlje ili regije kako je definirano javnim pozivom. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva je ključna za adekvatnu razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje sudjeluju u istraživanju i EFSA-e.

U cilju pravovremene pripreme za prijavu na javni poziv, te eventualno provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva danas je u Mostaru, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održan sastanak s predstavnicima entitetskih institucija javnog zdravstva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini na kojem je iskazana podrška sudionika sastanka prijavi na javni poziv EFSA-e, te spremnost za sudjelovanje u provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.