IPA 2018: Obnovljena IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u BiH

Zahvaljujući financijskim sredstvima Europske unije osiguranim kroz Instrument pretpristupne pomoći Europske komisije (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) za 2018. godinu obnovljena je IT infrastruktura mjerodavnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Nabavka informatičko-komunikacijske opreme izvršena je u sklopu lota 1 projekta („Podrška EU nabavci ICT opreme za unaprjeđenje kapaciteta u području veterinarstva, sigurnosti hrane i fitosanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini“). Navedena oprema obuhvaća desktop računare, laptope, digitalne multifunkcionalne uređaje za intenzivno korištenje, mobilne pisače, uredske pisače i skenere, specijalizirani softver i diskove za pohranu podataka.

Sukladno iskazanim potrebama, oprema je dodijeljena Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vladi Brčko distrikta BiH – Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Pored tehničke potpore jačanju kapaciteta mjerodavnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u sklopu IPA 2018 trenutačno se provodi Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“. Projekt se financira sredstvima EU u iznosu od 1,5 milijuna EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litva sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.