IPA 2018 Twinning projekt: Održana ekspertska misija o procjeni rizika za kroničnu izloženost ostacima pesticida

Ekspertska misija na kojoj su razmatrane i revidirane procedure koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi pri procjeni rizika za kroničnu izloženost ostacima pesticida održana je u razdoblju od 6.-10. lipnja 2022. godine u Mostaru.

Na ekspertskoj misiji koju je predvodio Alberto Mantovanni (Institut za zdravstvo, Italija) sudjelovali su službenici Sektora za znanstvenu suradnju, procjenu i komunikaciju rizika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Ekspertska misija održana je u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU”.

U sklopu misije obrađene su sljedeće teme:

  • Postupak procjene rizika,
  • Prihvatljivi dnevni unos (Acceptable Daily Intake, ADI) i akutna referentna doza (Acute Reference Dose, ARfD),
  • Kriteriji za određivanje maksimalne razine ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRLs),
  • Procjena izloženosti ostacima pesticida: evaluacija monitoring planova EU i
  • Definiranje toksikokološki relevantnih ostataka pesticida.

Unaprjeđenje kapaciteta za procjenu rizika jedna je od komponenti IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU” koji se financira sredstvima Europske unije u iznosu od 1,5 milijuna eura, a provodi ga konzorcij predvođen Litvom sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.