IPA 2018 Twinning projekt: Studijski posjet Italiji

Službenici mjerodavnih institucija za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini, predvođeni dr.sc. Slobodanom Dojčinovićem, zamjenikom ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, boravili su od 23. – 27. siječnja 2023. godine u studijskom posjetu Italiji.

Studijski posjet, čiji je domaćin bio Institut za eksperimentalnu zooprofilaksu regija Abruzzo i Molise “G. Caporale”, organiziran je s ciljem unaprjeđenja znanja i kapaciteta službenika, koji se bave procjenom rizika i laboratorijskim aktivnostima.

Službenici institucija iz Bosne i Hercegovine imali su prigodu razmijeniti iskustva o načelima procjene rizika, prikupljanju, kodiranju i prijenosu podataka Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), te o ulozi i radu nacionalnih referentnih laboratorija i europskih referentnih laboratorija.

Pored toga, predstavljena su im iskustva mjerodavnih institucija za sigurnost hrane u Italiji, koja se odnose na identifikaciju opasnosti u hrani i komunikaciju rizika, kao i na ulogu procjene rizika u službenim kontrolama hrane i hrane za životinje. Navedena znanja i iskustva omogućavaju evaluaciju praktičnih aspekata procjene rizika i razumijevanje značaja komunikacije rizika pri razmjeni informacija o procjeni rizika sa zainteresiranim stranama.

Studijski posjet organiziran je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“. Projekt ukupne financijske vrijednosti 1,5 milijuna eura, uz podršku Europske komisije, provodi konzorcij institucija iz Litve, Italije i Mađarske.

Cilj projektnih aktivnosti je unaprjeđenje sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa o hrani s pravnom stečevinom EU, jačanje kapaciteta mjerodavnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa i standarda EU u području higijene hrane i službenih kontrola hrane, unaprjeđenje sustava registracije oznaka podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta te jačanje kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane.