IPA Twinning 2018: Održana obuka o primjeni načela HACCP (opće odredbe i praktični primjeri)

Predstavnici 20 subjekata u poslovanju s hranom iz Bosne i Hercegovine sudjelovali su na online obuci o primjeni načela HACCP (opće odredbe i praktični primjeri), koja je održana od 22.-25. veljače 2022. godine. Obuka je održana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

Navedena obuka održana je s ciljem jačanja kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom za primjenu zakonodavstva i standarda EU o higijeni hrane. U organizaciji obuke sudjelovala je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Polaznicima obuke predstavljena su načela HACCP, HACCP planovi kontrole te procedure za prevenciju i minimiziranje rizika. Jedna od tema obuke bila je fleksibilnost primjene HACCP, koja je veoma značajna za subjekte s malim opsegom proizvodnje. U sklopu obuke obrađene su i druge značajne teme, kao što su dobre higijenske prakse, sljedivost, te zahtjevi u pogledu čuvanja i prijevoza hrane životinjskog podrijetla s posebnim naglaskom na proizvode od mesa i mlijeka.

Sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP)  utemeljen je na znanstvenim saznanjima, a omogućava identifikaciju konkretnih opasnosti i mjere za kontroliranje istih, s konačnim ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

Sukladno odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13), subjekti u poslovanju s hranom uspostavljaju, provode i održavaju stalni postupak ili postupke utemeljene na načelima HACCP. Navedenim Pravilnikom propisano je, između ostalog, da subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da su osobe koje rukuju hranom pod nadzorom, da su primile instrukcije i/ili da su educirana iz područja higijene hrane, u skladu s njihovim radnim aktivnostima.

Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ financira se sredstvima EU u iznosu od 1,5 milijuna EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litva sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.