EU: Istraživanje o označavanju roka uporabe i drugih podataka na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane

Oko 10% od ukupne količine otpada od hrane u Europskoj uniji koja iznosi 88 milijuna tona godišnje povezano je s označavanjem roka uporabe. Kategorije hrane koje su najviše zastupljene u otpadu od hrane su voće i povrće, pekarski proizvodi, meso, uključujući ribu i meso peradi te mliječni proizvodi. Opći zaključak istraživanja je da svaki prijedlog za smanjenje količine otpada od hrane kroz unaprjeđenje deklariranja mora biti fokusiran na one vrste proizvoda za koje je vjerojatno da će odluka potrošača da ih baci biti utemeljena na čitanju sadržaja deklaracije. Također, udio te vrste proizvoda u ukupnoj količini otpada od hrane mora biti značajan.

Od svih vrsta proizvoda koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, najviše mogućnosti za smanjenje količine otpada od hrane, a koje je povezano s navođenjem roka uporabe, odnosi se na mlijeko, jogurt, svježe sokove, rashlađeno meso i ribu.

Istraživanjem na tržištu utvrđene su razlike u navođenju roka uporabe unutar iste vrste proizvoda kao i među zemljama članicama EU. Tako je npr. za istu vrstu proizvoda u pojedinim članicama EU korištena oznaka „upotrijebiti do“, a u drugim „najbolje upotrijebiti do“.

Na temelju rezultata istraživanja preporučena je izrada tehničkih smjernica za prehrambenu industriju kojima bi se definirao rok uporabe, izbor između oznake „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, specificirali uvjeti skladištenja i preispitala mogućnost produljenja roka valjanosti proizvoda.

Opća načela kojima se jamči visok stupanj zaštite potrošača u pogledu obavijesti o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za obavijestima, uz istovremeno osiguravanje nesmetanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta u Bosni i Hercegovini propisana su Pravilnikom o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13). Spomenutim pravilnikom preuzeta je Uredba (EU) 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani te je područje informiranja potrošača o hrani u Bosni i Hercegovini regulirano na isti način kao u zemljama EU.

Istraživanje o označavanju roka uporabe i drugih podataka na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane dostupno je ovdje.