JAVNA LICITACIJA za prodaju motornih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne u Hercegovine

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-02-3-31/15 od 13.01.2015. godine, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14 i 81/14), Komisija za provođenje procedure prodaje službenih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-02-3-31-1/15 od 13.01.2015. godine objavljuje