Javni poziv

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj l04/14), objavljuje:

  1. Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zakupa 3 (tri) parking mjesta za parkiranje službenih vozila;
  2. Javni poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje u 2016. godini;
  3. Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila i
  4. Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge reprezentacije.