Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa iskazanim potrebama, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini, na području sljedećih gradova: Sarajevo, Banja Luka, Bihać, Brčko, Livno, Tuzla, Zenica i Trebinje.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.