Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Na temelju Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14) pozivamo sve zainteresirane pravne osobe da prijave panele koji će provoditi postupke službene provjere sukladnosti senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja prema odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/13).

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravne osobe koje imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja sukladno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete ovoga pravilnika.

Sukladno odredbama članka 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Službeni paneli će provoditi analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela podnosi se na obrascima iz aneksa VI i X Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, koji su dostupni na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Kontakt osoba za dodatne informacije je mr.sc. Mirsad Čindrak, predsjednik Povjerenstva za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja (tel: 036 336 950; e-mail: cindrak@fsa.gov.ba).