Javni pozivi USAID/Sida FARMA projekta

U okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (USAID/Sida FARMA II) raspisani su javni pozivi za angažman eksperata za realizaciju sljedećih komponenti projekta:

  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i
  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o kemijskim kontaminantima.

Glavni cilj navedenih komponenti projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja baza podataka o konzumaciji hrane i kemijskim kontaminantima, što je temelj za pružanje najboljih znanstvenih mišljenja, upravljanje rizicima, te pripremu i usvajanje mjera u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Detaljnije informacije o javnim pozivima možete pogledati na sljedećim poveznicama:

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-consumption-data-collection-fsa-1486735079.pdf

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-chemical-data-collection-fsa-1486735337.pdf

Javni pozivi su otvoreni do 20. veljače 2017. godine.