„Jesenska škola EFSA-e: Načela i praktični aspekti procjene rizika u području sigurnosti hrane“

Drugo izdanje „Jesenske škole“, koja je dio partnerske inicijative Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) usmjerene na mlade stručnjake i znanstvenike iz pretpristupnih zemalja, održano je 9. i 10. studenoga 2021. godine. „Načela i praktični aspekti procjene rizika u području sigurnosti hrane“ tema je ovogodišnjeg izdanja škole na kojem je sudjelovalo 35 sudionika iz sedam pretpristupnih zemalja i zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji (Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske).

Škola je organizirana u okviru EFSA-inog pretpristupnog programa (IPA) 2019-2022, a zbog pandemije COVID-19 održana je u virtualnom formatu.

Stručnjaci iz EFSA-e, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Francuske agencije za hranu, okoliš, zdravlje i sigurnost na radu (ANSES) podijelili su sa sudionicima teorijsko i praktično znanje o prikupljanju podataka o prehrambenim navikama i kontaminantima u hrani, mikrobiološkoj i kemijskoj procjeni rizika, procjeni rizika od ostataka pesticida i genetski modificiranim organizmima (GMO), te o komunikaciji rizika.

Sudjelovanje mladih stručnjaka i znanstvenika iz Bosne i Hercegovine omogućeno je posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao kontakt točke EFSA-e.