Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ dobitnik nagrade za izvrsnost u komunikaciji

Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ koju je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u 2020. godini provela u devet zemalja Jugoistočne Europe, među kojima je Bosna i Hercegovina, dobitnik je nagrade Europskog ombudsmana za dobru upravu u kategoriji „izvrsnost u komunikaciji“. Nagradu za dobru upravu Europski ombudsman dodjeljuje svake dvije godine, počevši od 2017. godine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu kontakt točke EFSA-e, podržala je pripremu i provedbu kampanje.

Cilj informativne kampanje bio je unaprijediti znanje o afričkoj svinjskoj kugi. Kampanja je bila usmjerena na pojedince i skupine ljudi, kao što su farmeri i lovci koji dolaze u kontakt s domaćim i divljim svinjama.

Kampanjom su obuhvaćene zemlje koje je EFSA, na temelju procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga.

Više informacija o kampanji „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/hr/.