Konferencija “Poljoprivreda bez GMO-a: Prigoda za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi”

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH, sudjelovao je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime Bosne i Hercegovine, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji “Poljoprivreda bez GMO-a: Prigoda za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi”, koja je održana 10. svibnja 2017. godine u Beču, Austrija. Konferenciju je organiziralo Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i vodoprivredu Republike Austrije u suradnji sa Stalnom radnom skupinom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) i Dunav Soja inicijativom.

Cilj konferencije bio je poticaj održivom ruralnom razvoju i poljoprivredi bez GMO-a, koja je veoma značajna za sigurnost hrane, socio-ekonomske prilike u regiji, održivost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i za sveukupnu populaciju u regiji.

 

Bec

 

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upoznao je sudionike konferencije s nedavnim donošenjem “Smjernica za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama (GMO)” i “Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetski modificiranih organizama (GMO) temeljene na riziku”. Ovim dokumentima utvrđena su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja. Donesene su kako bi se osigurala sljedivost, transparentnost i kontrola proizvodnih procesa, te zaštita interesa potrošača.

Na marginama konferencije razgovarano je i o prevazilaženju necarinskih barijera pri trgovini hranom s kojima se suočavaju članice Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Association, CEFTA), među kojima je i Bosna i Hercegovina.