Konstituirajuća sjednica novog saziva za Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini

Konstituirajuća sjednica novog saziva Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini održana je 20. studenoga 2023. godine u Mostaru.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na 25. sjednici održanoj 3. listopada 2023. godine Odluku o osnivanju Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 75/23).

Imenovanjem novog saziva Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini osigurane su pretpostavke za nastavak procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini, kao i za praćenje stanja u ovom području.

Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini, sukladno važećim propisima, nakon razmatranja predmeta i dostavljene dokumentacije u istom, daje Mišljenje o priznavanju prirodne mineralne, prirodne izvorske ili stolne vode koja se stavlja na tržište Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s Mišljenjem Povjerenstva, donosi Rješenje kojim se potvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama važećih propisa te da se ista može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine kao „prirodna izvorska“, „prirodna mineralna“ ili „stolna voda“.

Da bi neka voda bila priznata kao prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda, u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/10 i 32/12), mora biti zdravstveno ispravna i po svom sastavu zadovoljavati zahtjeve geoloških i hidroloških ispitivanja, fizičkih i fizičko-kemijskih ispitivanja, senzornih svojstava, kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutačno se nalazi 35 priznatih prirodnih mineralnih voda i 36 priznatih prirodnih izvorskih  voda. Listu priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda možete pogledati na poveznici.

Sukladno odredbama  Pravilnika o stolnim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 40/10 i 43/10), 11 priznatih stolnih voda trenutačno se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine, a Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini dostupna je ovdje.