Načela i zahtjevi za provedbu tržišnih kontrola proizvoda zaštićenih zemljopisnim oznakama

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 16. i 17. studenoga 2022. godine u Mostaru je održana radionica na temu “Načela i zahtjevi za provedbu tržišnih kontrola proizvoda zaštićenih zemljopisnm oznakama”. Radionica je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ .

Predstavnicima mjerodavnih inspekcijskih tijela entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona predstavljena su opća načela i  najbolje prakse u EU u vezi sa službenim kontrolama zaštićenih prehrambenih proizvoda i jakih alkoholnih pića sa zemljopisnom oznakom (domaćih i uvezenih) na tržištu. Uz razmjenu znanja i studije slučaja, sudionici radionice razmatrali su praktične aspekte u cilju osiguranja učinkovite zaštite proizvoda sa zemljopisnim oznakama na tržištu Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnoj radionioci predstavljeni su i zahtjevi za kontrole proizvoda zaštićenih zemljopisnim oznakama na tržištu, kao i način  izvještavanja.  Na temelju praktičnih primjera i uz panel raspravu, na radionici su, također, obrađene teme sprječavanja prevara i pogrešnog označavanja, te međunarodne suradnje u zaštiti proizvoda sa zemljopisnim oznakama.