Radionice o temi “Deklariranje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“

U razdoblju od 3.-7. listopada 2019. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s Češkom razvojnom agencijom, održat će jednodnevne radionice o temi “Deklariranje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“. Radionice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom proizvoda od mesa i mlijeka, a bit će održane po sljedećem rasporedu:

  • 3. listopada 2019. godine, Sarajevo,
  • 4. listopada 2019. godine, Mostar,
  • 7. listopada 2019. godine, Laktaši.

Predstavnici subjekata u poslovanju s hranom iz navedenih sektora proizvodnje koji su zainteresirani za sudjelovanje na radionici mogu dostaviti svoje podatke (ime i prezime, radno mjesto, broj telefona, e-mail adresa) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem e-maila pekusic@fsa.gov.ba ili faksom na broj 036 336 990. Rok za dostavljanje prijava je 25. rujna 2019. godine.

Radionice će biti organizirane u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji financira Češka razvojna agencija. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, korisnik je projekta u dijelu koji se odnosi na potporu uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije za područje sigurnosti hrane.