Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. lipnja 2020. godine, a detaljnije informacije i poveznicu za registraciju možete pronaći ovdje.

Cilj webinara je pružiti potporu nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ mjerodavnim za zdravlje bilja za provedbu fitosanitarnih mjera propisanih Uredbom (EU) 2016/2031. Stručnjaci EFSA-e će podijeliti svoja iskustva koja mogu doprinijeti unaprjeđenju kvalitete tehničkih dosjea koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uvoz visokorizičnog bilja u EU.

Člankom 42. Uredbe (EU) 2016/2031 uveden je koncept „visokorizičnog bilja“ kao skupine bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji unos za Europsku uniju predstavlja neprihvatljiv rizik od štetočina. Privremeni popis visokorizičnog bilja objavljen je 18. prosinca 2018. godine i sadrži podatke o bilju čiji je uvoz na tržište EU zabranjen.

Nacionalne institucije za zaštitu bilja iz „trećih zemalja“ mogu podnijeti zahtjev za izuzeće od zabrane uvoza koje podrazumijeva podnošenje tehničkog dosjea Europskoj komisiji. Ovaj dosje predstavlja temelj za procjenu rizika za pojedinačni predmet koju provodi EFSA.

Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ predstavlja još jednu aktivnost EFSA-e čiji je cilj promocija Međunarodne godine zdravlja bilja.