Nastavak aktivnosti: IPA program EC “Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”, posjeta laboratoriju za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 01.02.-05.02.2010

Prema daljnjim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt s hranom, a na temelju zahtjeva za ovlašćivanje koji su dostavile laboratorije za kontrolu hrane u BiH na temelju odredbi Zakona o hrani ( “Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija ( “Službeni glasnik BiH” br. 37/09)…