Nastavak aktivnosti: IPA program EC “Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”, posjeta laboratoriju za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 08.02.-12.02.2010.

Tijekom razdoblja 08.02.-12.02.2010. godine nastavljene su aktivnosti Agencije za sigurnost hrane BiH vezano za obilazak laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt s hranom u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje sukladno Zakonu o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) i Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija (“Službeni glasnik BiH” br. 37/09) u sklopu IPA programa EC Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini.