Novi dokazi o povezanosti uporabe antibiotika i antimikrobne otpornosti

Europska agencija za sigurnost hrane, Europska agencija za lijekove i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti izrazili su zabrinutost zbog utjecaja antibiotika na umnožavanje bakterija otpornih na antibiotike. U posljednjem izvješću ovih triju agencija EU predstavljeni su novi podaci o uporabi antibiotika i otpornosti na antibiotike te utjecaju poboljšanog nadzora nad uporabom antibiotika u Europi.

Izvješće potvrđuje vezu između potrošnje antibiotika i otpornosti na antibiotike kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane. Upozorava da je otpornost na kinolone koji se koriste za liječenje salmoneloza i kampilobakterioza kod ljudi povezana s uporabom antibiotika kod životinja. Uporaba cefalosporina treće i četvrte generacije za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom E. coli i drugih bakterija kod ljudi također je povezana s otpornošću E. coli na ove antibiotike.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici.