Obavijest o nabavi laboratorijskih usluga

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u cilju provedbe Plana praćenja (monitoringa) zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu raspisala javni poziv za nabavu laboratorijskih usluga analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog podrijetla.

Akreditiranim laboratorijskim metodama potrebno je obaviti analize proizvoda  kako bi se utvrdila količina ostataka pesticida u hrani, odnosno proizvodima biljnog podrijetla,te provjerilo odgovaraju li važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Planiran je okvirni broj od 139 uzoraka,  te laboratorijske analize istih na 190 aktivnih materija. Okvirni broj laboratorijskih analiza je 25 399. Planirano je uzorkovanje 10 vrsta uzoraka hrane (zelena salata, jagoda, paradajz, breskva/nektarina, jabuka, naranča/mandarina, kupus, krastavac, pšenično brašno i voćna kaša za djecu).

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 68.376,00 KM, a rok za prijem ponuda je 5.5.2016. godine, 13,00 sati.

Obavijest o nabavi laboratorijskih usluga objavljena je u „Službenom glasniku BiH”, broj 27/16 od 15.4.2016. godine, portalu javnih nabavki i na web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/https://fsa.gov.ba/old/images/javne_nabavke/Obavijest_o_nabavci.pdf