Obavijest o podnesenom zahtjevu za stavljanje genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH”, broj 78/12) ovim putem obavještavamo javnost da je dana 15.12.2014. godine poduzeće Poljo – sementi d.o.o., Slatinski put bb, 77220 Cazin, u svojstvu generalnog uvoznika stočne hrane (koncentrata ) slovenskog proizvođača “Panvita d.o.o.” za Bosnu i Hercegovinu, podnijelo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Predmet zahtjeva su sljedeće vrste hrane, koje sadrže genetski modificiranu sojinu sačmu (MON40-3-2), proizvođača Panvita Kmetijstvo d.o.o. Rakičan, Lendavska 5,9000 Murska Sobota: