Obavijest o zahtjevima za stavljanje genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je u razdoblju siječanj/veljača 2016. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila tri zahtjeva za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) na tržište Bosne i Hercegovine, i to od strane sljedećih poduzeća:

  • Megamarket Kompani d.o.o., Gorice bb, 76100 Brčko,
  • Agro group d.o.o., Ive Andrića 4, 76100 Brčko i
  • Ilić trgovina d.o.o., Svetog Save 67, 75400 Zvornik.

Sukladno odredbama članka 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO preslik  cjelovitih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu s člankom 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i člankom 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.