Obavijest o zahtjevu za stavljanje genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je 28. veljače 2017. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev poduzeća WINGS d.o.o., I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja Luka za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) pod trgovačkim nazivom „Sojina sačma 46%“ na tržište Bosne i Hercegovine.

Sukladno odredbama članka 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO preslik zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, sukladno članku 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članku 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.