Obilazak laboratorija u okviru IPA projekta

Na temelju odredbi Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija, a sukladno nastavku aktivnosti Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom, zajednički tim koji su činili Salvatore Milone, ekspert za laboratorije IPA projekta i predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni saradnik Maida Mujkić, izvršili su stručni obilazak još četiri laboratorija za kontrolu hrane.