Objavljena dva izvješća o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutačno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan učinak i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno.

Stoga je Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provedbu kumulativne procjene rizika (Cumulative Risk Assessment, CRA) od ostataka pesticida u hrani. Razvijena je i procedura za uspostavljanje kumulativnih skupina za procjenu pesticida (Cumulative Assessment Groups, CAGs) na temelju njihovih zajedničkih toksikoloških učinaka.

Kao dio programa razvoja metodologije za provedbu kumulativne procjene rizika nastale su dvije pilot procjene rizika za potrošače od ostataka više pesticida u hrani. Jedna se odnosi na kronični učinak na tiroidni sustav, a druga na akutni učinak na živčani sustav. Dokumenti su dostupni na sljedećim poveznicama:

Pilot procjene utemeljene su na kumulativnim skupinama za procjenu pesticida za svaki od četiri razmotrena učinka u okviru procjene. Dvije kumulativne skupine korištene za procjenu učinka na štitnjaču sadržavale su pojedinačno 124 i 18 aktivnih supstanci, dok su druge dvije kumulativne skupine korištene za procjenu učinka na živčani sustav pojedinačno sadržavale 100 i 47 supstanci.

Opći zaključak za obje procjene je da je rizik za potrošače uslijed kumulativne izloženosti kroz prehranu, s različitim stupnjevima sigurnosti, ispod vrijednosti koje bi zahtijevale regulatornu akciju za sve skupine populacije koje su bile obuhvaćene procjenom.

Izvješća su finalizirana nakon dvomjesečnog razdoblja konzultacija u kojem je EFSA dobila vrijedne povratne informacije brojnih zainteresiranih strana, uključujući nacionalne institucije, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i komercijalne udruge. U sklopu konzultacija održan je sastanak sa zainteresiranim stranama na kojem je razjašnjena metodologija i rezultati rada.

U predstojećem razdoblju bit će provedene procjene učinka pesticida na druge organe i tjelesne funkcije. EFSA trenutačno, u suradnji s Europskom komisijom, priprema sveobuhvatni plan za provedbu procjena.

Zakonodavstvom EU o najvećim dopuštenim razinama ostataka pesticida (Maximum Residue Lelvels, MRLs) propisano je da odluke o određivanju MRL-a trebaju uzeti u obzir kumulativni učinak pesticida kada budu dostupne metode za procjenu takvog učinka. Dodatno, zakonodavstvo kojim je regulirano stavljanje pesticida na tržište propisuje da pesticidi ne bi trebali imati štetan učinak na ljude, uključujući kumulativni učinak.