Objavljena Odluka o uspostavi Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi

U “Službenom glasniku BiH”, broj 24/16 od 5.4.2016. godine objavljena je Odluka o uspostavi Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi, kojom je članom Odbora u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine imenovan Dragan Tomović, a zamjenskim članom Ivan Bubalo.

Zadaci Odbora propisani navedenom Odlukom, uz ostalo, obuhvaćaju koordiniranje razvoja usklađenog i integriranog informacijskog sustava u poljoprivredi BiH, uz konzultacije nadležnih državnih, entitetskih i tijela Brčko Distrikta BiH, te koordiniranje između različitih struktura koje rade na statističkim pitanjima u poljoprivredi i službama informiranja na svim razinama.

Odbor koji je formirao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, također je zadužen za koordiniranje postupnog uvođenja informacijskog sustava u poljoprivredi sukladno EU koji uključuje, ali se ne ograničava na: popis u poljoprivredi BiH, Mrežu računovodstvenih podataka BiH (u daljnjem teksu: MRP) i Komitet za praćenje MRP-a, Poljoprivredni tržišni informacijski servis, te druge informacije koje zahtijeva EU i druge međunarodne organizacije.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će, kao i dosad, pružati podršku svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju što bržeg i učinkovitijeg preuzimanja i primjene standarda EU u našoj zemlji.