Obuka o izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o kemijskim kontaminantima

Obuka na temu „Izgradnja kapaciteta za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o kemijskim kontaminantima“ održana je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), u razdoblju od 20.- 22. lipnja 2017. godine u Mostaru.

Obuka je bila namijenjena službenicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima prikupljanja podataka u svrhu procjene rizika. Obuku je vodila Andrea Gross-Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu.

U okviru obuke analiziran je zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini za prikupljanje podataka o kontaminantima u svrhu procjene rizika te postojeći način prikupljanja podataka. Predstavljena je metodologija za procjenu rizika od kontaminanata koju koristi Hrvatska agencija za hranu te zahtjevi Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za prikupljanje podataka o kontaminantima. U završnom dijelu obuke, polaznici su zajedno s ekspertom razmatrali potencijalne ključne korake za uspostavu sustava za prikupljanje podataka o kontaminantima u Bosni i Hercegovini.