Obuka o zahtjevima službenih kontrola i sprječavanju krivotvorenja meda

Dvodnevna obuka o zahtjevima službenih kontrola i sprječavanju krivotvorenja meda održana je 1. i 2. prosinca 2022. godine na Buni, Mostar. Obuku namijenjenu predstavnicima mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini organizirala je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU“.

Predstavnici Nacionalnog ureda za sigurnost prehrambenog lanca Mađarske (NEBIH) predstavili su sudionicima obuke pravni temelj za reguliranje kvalitete meda u Europskoj uniji i međunarodne standarde za ispitivanje kvalitete meda. Također su prenijeli iskustva mjerodavnih institucija Mađarske u vezi s uzorkovanjem i označavanjem meda, kao i o metodama, koje se koriste za otkrivanje krivotvorenog meda.

S predstavnicima mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini razgovarano je o provedbi službenih kontrola kvalitete meda, kao i o utvrđivanju prioriteta na temelju procjene rizika. Sudionici obuke upoznati su i s laboratorijskim metodama koje se u Mađarskoj koriste za ispitivanja kvalitete meda (klasične, IRMS, NMR, profil metala, profil aroma, biološki test…).

IPA Twinning projekt „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU” financira Europska unija u iznosu od 1,5 milijuna eura, a provodi ga konzorcij predvođen mjerodavnim institucijama za sigurnost hrane Litve s partnerima iz Italije i Mađarske.