Održan 8. sastanak Upravnog odbora IPA Twinning projekta

Osmi sastanak Upravnog odbora IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini”, održan je 14. rujna 2022. godine u Mostaru. Sastankom su predsjedavali voditelji projekta dr. Vidmantas Paulauskas i dr.sci. Džemil Hajrić.

Članovima Upravnog odbora predstavljeno je Izvješće o provedbi projekta za razdoblje 01. lipnja – 31. kolovoza 2022. godine. U izvještajnom razdoblju održano je 11 misija kratkoročno angažiranih eksperata, kojima su obuhvaćene sve četiri komponente projekta.

Na sastanku je, također, razmatran Plan rada za razdoblje 01. rujna 2022. – 28. veljače 2023. godine.

IPA Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupeom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane” provodi se uz podršku Europske komisije, a ukupna financijska vrijednost projekta kojega provodi konzorcij institucija iz Litve, Italije i Mađarske iznosi 1,5 milijuna eura.

Cilj projektnih aktivnosti je unaprjeđenje sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa o hrani s pravnom stečevinom EU, jačanje kapaciteta mjerodavnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa i standarda EU u području higijene hrane i službenih kontrola hrane, unaprjeđenje sustava registracije oznaka podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta te jačanje kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane.