Održan sastanak federalne ministrice obrazovanja i znanosti i ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Jasna Duraković, federalna ministrica obrazovanja i znanosti i dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su danas u Mostaru sastanak na kojem je razgovarano o suradnji dviju institucija. S obzirom da je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obvezna pružati znanstvene savjete, te znanstvenu i tehničku potporu zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine u svim područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje, sugovornici su razmijenili mišljenja o modalitetima suradnje.

Ministrica Duraković je istaknula da su potrebne zajedničke aktivnosti koje je u predstojećem razdoblju potrebno realizirati u skladu s odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima.

Naime, entitetska ministarstva znanosti, uz suglasnost tijela entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH nadležnih za područja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i mišljenja ostalih nadležnih tijela, nadležna su za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u kontroliranim zatvorenim sustavima. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svom dijelu nadležnosti propisanih Zakonom o GMO i podzakonskim aktima uspješno je uredila sustav izdavanja odobrenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje.

„Bila mi je čast i zadovoljstvo podijeliti naša iskustva u provedbi Zakona o GMO s federalnom ministricom obrazovanja i znanosti. Osiguranje visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i okoliša, uz istovremeno djelotvorno funkcioniranje tržišta Bosne i Hercegovine je smisao i svrha rada Agencije. Stoga nastojimo održavati i razvijati suradnju sa svim institucijama koje, u skladu s važećim propisima, imaju ulogu u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, izjavio je nakon sastanka dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnim temama iz područja znanosti i biotehnologije, a iskazan je obostrani interes za unaprjeđenje suradnje dviju institucija.