Održan sastanak o primjeni propisa o službenim kontrolama

U cilju što učinkovitije primjene Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su danas u Sarajevu održali sastanak s predstavnicima Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – Ured za veterinarstvo, Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH- Inspektorat.

Sastanak je otvorio doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je u uvodnom obraćanju naglasio značaj usuglašavanja propisa o hrani u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom Europske unije, kako za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača, tako i za neometanu trgovinu hranom.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja je usklađen s Uredbom EC 882/04, te je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donesen na 25. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29. listopada 2012. godine. Pravilnik je stupio na snagu 30.01.2013. godine sa prijelaznim razdobljem za primjenu od 24 mjeseca, tako da je njegova primjena obvezujuća.

Navedeni pravilnik propisuje opća pravila o provedbi službenih kontrola kako bi se potvrdila usklađenost s propisima čiji je cilj spriječiti, eliminirati ili smanjiti rizik po ljude i životinje na prihvatljivu razinu, bilo izravno, bilo putem okoliša, te osigurati poštivanje dobrih trgovinskih odnosa u području hrane i hrane za životinje i zaštite interese potrošača, uključujući i deklariranje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste obavijesti za potrošače.