Održan sastanak o razmjeni informacija u području sigurnosti hrane

Na poziv Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH, održan je sastanak kojem su nazočili predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata Republike Srpske i Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Sastanak je rezultat nastavka suradnje između mjerodavnih tijela i na njemu su razmatrani stručno-tehnički apsekti razmjene informacija u području sigurnosti hrane.