Održan sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sc. Džemil Hajrić i predsjednica Upravnog odbora Agencije Dušanka Tegeltija održali su u petak, 13. siječnja 2017. godine u Banja Luci radni sastanak sa Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i suradnicima.

Na sastanku je razgovarano o radu predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS u Upravnom odboru Agencije, kao i trenutačnim aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju nadležne institucije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.

Ravnatelj Agencije predstavio je na sastanku aktivnosti planirane Programom rada Agencije za 2017. godinu, koje se sukladno Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) provode u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.