Održana ekspertska misija o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Ekspertska misija o zakonodavnim zahtjevima u skladu s Direktivom EU 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju održana je u razdoblju od 28. ožujka – 1. travnja 2022. godine u Mostaru.

U sklopu ekspertske misije održana je jednodnevna radionica o temi „Revizija zakonodavstva u BiH koje se odnosi na kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju u smislu transpozicije Direktive (EU) 2020/2184 u zakonodavstvo BiH“. Na radionici su, uz predstavnike Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i eksperte iz Mađarske, sudjelovali predstavnici mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH. Eksperti su sudionicima radionice predstavili zahtjeve Direktive EU 2020/2184, kao i najbolje prakse u zemljama okruženja i zemljama Europske unije. Također su razmatrani modeli preuzimanja navedenog propisa EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Direktive EU 2020/2184 su zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće, kao i poboljšanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Vrijednosti parametara utvrđene u navedenoj direktivi temelje se na dostupnim znanstvenim spoznajama i načelu predostrožnosti te se biraju kako bi se osiguralo da se voda namijenjena za ljudsku potrošnju može sigurno konzumirati tijekom cijelog života, čime se osigurava visoka razina zaštite zdravlja.

Ekspertska msija organizirana je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU”. Revizija zakonodavstva u području sigurnosti hrane i osiguravanje postupnog usklađivanja sa zakonodavstvom EU jedna je od četiri komponente navedenog projekta koji se financira sredstvima EU u iznosu od 1,5 milijuna eura, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litva sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.