Održana II sjednica Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini

II sjednica Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini održana je 17. veljače 2017. godine u Mostaru. Na sjednici je pripremljeno i odobreno Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koje će, nakon pribavljanja mišljenja, biti dostavljeno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Na sjednici su također razmatrani zahtjevi za priznavanje:

  • prirodne izvorske vode Aqua Voda, ime izvora Gornji Srđevići i mjesto korištenja Gornji Srđevići Općina Srbac, proizvođač vode AQUA TIM d.o.o. Laktaši;
  • prirodne mineralne vode Magnesia, gazirana, proizvođača Karlovarske mineralni vody Češka, uvoznik u BiH Džajić Commerce d.o.o. Ljubuški i
  • stolne vode Aqua Bianca, ime izvora Nevra i mjesto korištenja Nevra Deževice, proizvođač Nevra d.o.o.

Povjerenstvo je donijelo Mišljenje o priznavanju po sva tri navedena predmeta, te će navedene vode, sukladno propisanoj proceduri, biti upisane o odgovarajući registar koji vodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.