Održana IX sjednica Vijeća za GMO

Deveta sjednica Vijeća za genetski modificirane organizme održana je 28. travnja 2016. godine u Banja Luci. Sjednicom je predsjedavao prof. dr. Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za GMO, a održana jesukladno sa sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje Zapisnika VIII sjednice Vijeća za GMO,
  2. Razmatranje Zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom za životinje za izdavanje rješenja za GM hranu za životinje („Dalprom“ d.o.o. Zvornik) u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“ broj 78/12, 62/15),
  3. Razmatranje upita Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (br. 03-02-50-1015/16 od 29.03.2016. godine),
  4. Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev Tajništva konvencije o biološkoj raznolikosti koji se odnosi na dostavu informacije vezano za Kartagena protokol,
  5. Razmatranje pripremnih aktivnosti u vezi s organizacijom tematske sjednice oprovedbi službenih kontrola hrane i hrane za životinje, odnosno uzorkovanja, označavanja, kao i sljedivosti proizvoda u svim fazama proizvodnje, obrade, skladištenja, distribucije i uvoza proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati GMO,
  6. Razno.

Sukladno zaključku Vijeća za GMO, na Xtematskoj sjednici Vijeća bit će razmatrana provedba službenih kontrola hrane i hrane za životinje, odnosno uzorkovanje, označavanjei sljedivost proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati GMO u svim fazama proizvodnje, obrade, skladištenja i distribucije proizvoda. Na sjednicu će biti pozvani predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, te inspekcijskih tijelaentiteta i Brčko distrikta BiH nadležnih za hranu i hranu za životinje, a bit će održana u drugoj polovini svibnja.