Održana obuka o načelima i tehnikama uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 8. i 9. veljače 2023. godine održana „Obuka o načelima i tehnikama uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole“. Obuci su nazočili inspektori za hranu, veterinarski, sanitarni i poljoprivredni inspektori sa svih administrativnih razina u Bosni i Hercegovini.

Stručnjaci iz Italije i Mađarske predstavili su pravni okvir i metode koje se primjenjuju u zemljama Europske unije za uzorkovanje i laboratorijske analize mikrobioloških parametara u hrani i hrani za životinje. Inspektori iz Bosne i Hercegovine razmijenili su s predavačima praktična iskustva u vezi s uzorkovanjem hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole, uključujući vrstu i veličinu uzorka, a razgovarano je i o mogućim pogreškama pri uzorkovanju hrane.

Sudionicima obuke predstavljen je i pravni okvir i iskustva zemalja EU koja se odnose na metode uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole ostataka pesticida, kontaminanata i genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Obuka je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“.