Održana obuka o prikupljanju podataka o konzumaciji hrane

Obuka o prikupljanju podataka o konzumaciji hrane, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, održana je u razdoblju od 6. – 8. lipnja 2017. godine u Mostaru.

Cilj obuke na kojoj je predavač bila dr.sc. Darja Sokolić, načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu pri Hrvatskoj agenciji za hranu, bio je prenošenje iskustva institucija Republike Hrvatske u procesu unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka relevantnih za procjenu rizika.

Ekspertica iz Hrvatske predstavila je model za prikupljane, analizu i obradu podataka o prehrambenim navikama. Naglašeno je da su podaci o konzumaciji hrane i prehrambenim navikama stanovništva važni za precizniju procjenu izloženosti potrošača rizicima podrijetlom iz hrane. U sklopu obuke obavljene su i dodatne konzultacije o načinu dostavljanja podataka o prehrambenim navikama Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

Sukladno odredbama Zakona o hrani, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dužna je prikupljati i analizirati podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje.