Održana obuka o primjeni načela HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri) za subjekte u poslovanju s hranom

Obuka na temu „Primjena načela HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri) za subjekte u poslovanju s hranom“ održana je u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u razdoblju od 28. lipnja do 1. srpnja 2022. godine u Visokom. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

U sklopu praktične obuke koja je provedena u proizvodnim pogonima dva subjekta u poslovanju s hranom sagledane su njihove HACCP studije te primjena istih u pogonima. Razmijenjena su iskustva između subjekata u poslovanju s hranom (životinjskog i neživotinjskog podrijetla), predstavljene su najbolje prakse primjene načela HACCP te je razgovarano o kapacitetima subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini za primjenu međunarodnih standarda u području sigurnosti hrane.

Sukladno članku 29. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), subjekt u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.