Održana TAIEX Radionica o provedbi „higijenskog paketa“

TAIEX Radionica o provedbi „higijenskog paketa“ na kojoj su sudjelovali službenici nadležnih institucija u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. prosinca 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španjolske upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za primjenu Sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i prilagodljivost njegove primjene u subjektima s malim opsegom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obveza uspostavljanja, provedbe i održavanja stalnog postupka ili postupaka utemeljenih na načelima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na načelima HACCP primjeni s prilagodljivošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim opsegom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sustava upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane sukladno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je ovu radionicu uz podršku Europske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja EU u područjima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove provedbe.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766