Održane obuke o provedbi Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani

Kako bi se pružila podrška subjektima u poslovanju s hranom i mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je organizirala obuke pod nazivom „Teorijski i praktični trening za subjekte u poslovanju s hranom o provedbi ključnih odredbi Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), sa specifičnim osvrtom na izračunavanje nutritivnih vrijednosti“. Sudionicima obuka pružena je tehnička pomoć glede označavanja, oglašavanja i prezentacije hrane, i to kroz prezentacije pod sljedećim naslovima:

  • Predstavljanje podataka o sastavu hrane, dostupne baze podataka i njihova primjena (nutritivna deklaracija) – dr.sc. Darja Sokolić, načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu, Hrvatska agencija za hranu;
  • Predstavljanje nutritivne tablice temeljem Uredbe (EU) br. 1169/2011 – prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek;
  • Praktično predstavljanje alata za izračunavanje elemenata nutritivne deklaracije (energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari) – prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek;
  • Praktični primjeri primjene Vodiča za izračunavanje energetske vrijednosti hranjivih tvari – prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i
  • Akrilamid u hrani – rizici i preporuke – mr.sc. Zehra Gilić, šef Odsjeka za patogene mikroorganizme, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Obuke su održane 27. veljače 2018. godine u Mostaru i 2. ožujka 2018. godine u Banja Luci u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, a u njihovu organizaciju bile su uključene Gospodarska komora Federacije BiH i Gospodarska komora Republike Srpske.

Farma edu2

Farma edu3

Farma edu4

Farma edu5

Farma edu6