Općina Konjic iskazala zanimanje za registraciju oznaka prehrambenih proizvoda

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine boravio je 3. veljače 2021. godine u službenom posjetu Konjicu, te je tom prigodom održao radni sastanak s Osmanom Ćatićem, načelnikom Općine Konjic i suradnicima.

Predstavnici Općine Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic iskazali su zanimanje za pokretanje procesa zaštite tradicionalnih prehrambenih proizvoda oznakama podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta u skladu s odredbama Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18), koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Na sastanku su razmijenjene informacije o mogućnostima potpore Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine navedenim aktivnostima. Ravnatelj Hajrić preporučio je nazočnima da razmotre mogućnost korištenja aktualnih projekata Europske unije koji omogućavaju financijsku podršku poljoprivredno-prehrambenom sektoru, otvaranju novih i zadržavanju postojećih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, među kojima je projekt „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI).

Načelnik Ćatić upoznao je ravnatelja Agencije s planovima Općine Konjic u vezi s promocijom i zaštitom tradicionalnih prehrambenih proizvoda, koji su prepoznati kao jedan od značajnih potencijala za razvoj poljoprivrede i turizma u ovoj općini.  Konjic je prostorno najrasprostranjenija općina u Bosni i Hercegovini površine oko 1300 kilometara četvornih, a povoljan zemljopisni položaj i prirodni resursi rezultirali su dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji mlijeka i proizvoda od mlijeka, mesa i proizvoda od mesa, meda i ribe na ovom području.

Zaštita pojedinih proizvoda s područja Konjica oznakama podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, uz podršku lokalne vlasti i Agencije za sigurnost hrane BiH dala bi dodatni poticaj razvoju poljoprivrede i turizma na ovom području.