Početna konferencija projekta „FoodSafety4EU“

Početna konferencija projekta „FoodSafety4EU“, u kojem sudjeluje i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održana je 29. siječnja 2021. godine. Radi se o prvom odobrenom projektu iz programa Europske komisije „Podrška sustavima sigurnosti hrane budućnosti“. Ukupna financijska vrijednost projekta iznosi 3 milijuna eura, a koordinatori projekta su Nacionalno istraživačko vijeće Italije (National Research Council of Italy, CNR) i Institut za znanost o prehrambenoj proizvodnji (Institute of Sciences of Food Production, ISPA).

U sklopu projekta planirane su, između ostalih, sljedeće aktivnosti:

  • Podrška procjeni rizika kroz omogućavanje pristupa podacima, alatima i znanstvenim spoznajama,
  • Zajednički rad na kreiranju i usklađivanju budućih istraživačkih programa i EU agende,
  • Jačanje povjerenja javnosti kroz unaprjeđenje transparentnosti i omogućavanje pristupa integriranom znanju.

Projekt je usmjeren na dizajn, razvoj i početak rada višekorisničke platforme za budući „Europski sustav sigurnosti hrane“ (European Food Safety System, FSS). Platforma će omogućiti dionicima FSS-a pristup izvorima i podacima, usklađivanje istraživačkih strategija u području sigurnosti hrane, te dijeljenje i razmjenu znanstvenih spoznaja. S ciljem jačanja povjerenja javnosti, uz pomoć odgovarajućih alata, platforma će podržavati interaktivnu suradnju unutar sustava, kao i s organizacijama civilnog društva.

Novi digitalni alati, zajednički osmišljene strategije i komunikacijski modeli bit će podrška mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane, institucijama EU, donositeljima odluka, znanstvenicima i organizacijama civilnog društva, te će se na taj način ojačati pristup EU procjeni rizika i komunikaciji rizika.

Više informacija dostupno je na službenoj web stranici projekta https://foodsafety4.eu.