Posjet studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Dana 16. studenoga 2021. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetili su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijskog programa Sanitarno inženjerstvo. Značaj ovog posjeta ogleda se u činjenici da studenti, u okviru nastavnog plana i programa, kroz različite predmete izučavaju područje hrane, a osobito sigurnost hrane duž cjelokupnog prehrambenog lanca, baziran na procjeni rizika.

Studente je uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primio ravnatelj dr.sci. Džemil Hajrić koji je održao predavanja u okviru kojih je studente upoznao s nadležnostima Agencije definiranim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), kao i s temeljnim načelima analize rizika.

Dogovoreno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu nastave suradnju kroz ovakve i slične aktivnosti, kao i potpisivanje sporazuma o suradnji između ove dvije institucije što bi se trebalo realizirati u skorije vrijeme.