Potpisan Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane BiH i Češke razvojne agencije

Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane BiH i Češke razvojne agencije potpisan je 31. siječnja 2018. godine u Mostaru.