Potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za neizravno oporezivanje BiH

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, potpisao je Memorandum o međusobnoj suradnji s predstavnicima Uprave za neizravno oporezivanje BiH u cilju ubrzanja carinskog postupka i protoka roba. Memorandum je potpisan 14. listopada 2016. godine  u Banja Luci.

Ovaj dokument, pored ostalog, omogućuje ubrzanje i pojednostavljenje inspekcijske i carinske procedure, uspostavljanje i unaprjeđenje razmjene podataka i dokumenata između potpisnica memoranduma, te koordinaciju i uspostavljanje prekogranične razmjene podataka između BiH i zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma, a pripremljen je uz pomoć EU SEED Projekta.

Memorandum je pripremljen i potpisan u okviru prve faze procesa olakšavanja trgovine između CEFTA Strana. Druga faza je potpisvanje CEFTA Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine između CEFTA Strana, čije je prihvaćanje planirano na ministarskom sastanku u prosincu 2016. godine. Dodatni protokol 5 ima za cilj pojednostavljenje procedura u svim fazama carinjenja i razmjene podataka, utvrđivanje načina i obveze razmjene podataka među carinskim tijelima između CEFTA Strana, te uzajamno priznavanje Programa ovlaštenih gospodarskih subjekata uz određene uvjete.

Memorandum su, također, potpisali predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Inspektorata Brčko Distrikta BiH.